В следващите 3 години не може да се очаква драстично покачване на цените на земеделската земя в България. „За да бъде успешна една инвестиция, е необходима добра доходност, а в момента това е трудно постижимо, предвид проблемната година за зърнения сектор“. Това коментира пред телевизия Bulgaria On Air Христо Цветанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България.

„Капиталовложенията в земеделска земя са оптимална инвестиция. Това е актив, който не се увеличава, докато населението на Земята нараства с всяка изминала година. Поради тази причина цените на обработваемите площи следват тенденция на увеличение в световен мащаб“, каза финансовият експерт Стефан Асенов. Асенов припомни, че България е единствената държава, в която бяха възстановени земеделските земи в реални граници. „Става дума за минимум 10 млн. парцела, които имат много собственици. Това беше основен удар върху земеделието в страната. В момента едва около 10% от поземления фонд е сменил собствеността си“, посочи експертът. Той допълни, че за миналата година около две трети от сделките с недвижимо имущество са били с обработваеми земи. „Тук нямаше балон, както при имотите. Въпреки това окрупняването е на много ниско ниво, а при правилна политика за земеделието, комасацията е единствената правилна логика“, поясни Асенов.

Според Христо Цветанов проблемът със земеползването е най-голям. По думите му единствено Законът за собствеността и ползването на земеделска земя регулира възможността за комасация. „Нужен е отделен закон. Има проект от преди 4 години, но нищо не се случва с него“, каза още председателят на Асоциацията на земеделските производители.

„Дори в Русия няма върната земя в реални граници. Недопустимо е собствеността върху земеделската земя да се определя без действащ закон. Необходима е процедура, при която частната инициатива да може да предлага в дадено землище да се извършва комасация“, каза от своя страна Стефан Асенов.
 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!