Г-н Милев, вие отговаряте за сервизната дейност в южната част на България. Споделете Вашата визия за развитие на сервизната дейност. 
По отношение на развитие на сервиза се стремим към едно – изграждане на доверие. Това как го постигаме има много отговори.  Важно е да имаме стратегия и да действаме планирано, защото по този начин минимизираме възможността за грешки, спазваме обещания и печелим по-лесно доверието на нашите клиенти. В тази връзка се стремим към опростяване на процесите, касаещи сервизната дейност. 
 
Стараем се да улесним максимално ежедневната работа на сервизния специалист, като опростим процеси, процедури и олекотим ежедневната му работа откъм административна дейност.  Оптимизирането на процеса от момента на обаждането на клиента до цялостното отстраняване на повредата е съществен фактор, който подпомага съкращаване на времето за реакция и подобрява комуникационния процес между сервизния специалист и клиента. 
 
Вярвам, че успешното реализиране на стратегията зависи от стъпките, които извървяваме всеки ден. Непрекъснато подобряваме сроковете на изпълнение на ремонтите. Така например, гаранционните ремонти са сведени до 24 час от момента на обаждането на клиента до отиването на екипа на място. Всичко това неминуемо подобрява нашата конкурентоспособност и ни прави по-успешни на пазара. 
 
Как виждате ролята на сервизния специалист в компанията? 
Хората от сервиза имат съществено значение за изграждане на имиджа на компанията. Те, заедно с представителите на отдел „Продажби“, са лицето на Интерагри пред нашите клиенти. Опитът досега показва, че първата машина я продава търговеца, а следващите ги продават хората от сервиза. Всичко това придава ключово значение на сервизния специалист в процеса на изграждане на доверие към компанията. 
 
Какви качества трябва да притежава един сервизен специалист?
Освен да притежават нужната квалификация, начинът, по който комуникират с клиентите е съществен. Затова, освен необходим минимум обем знания и умения, изключително важно за сервизните специалисти е да бъдат отворени и мотивирани за самообучение и развитие по отношение на уменията си за комуникация, за да могат да реагират адекватно и гъвкаво спрямо спецификата на всеки клиент.  
 
Както споменах, много е важно да имат достатъчно добра мотивация за самообучение, тъй като  машините и технологиите постоянно се обновяват и за един сервизен специалист е много важно да бъде в крак с всички тези промени, за да можем да сме адекватни и конкурентоспособни на пазара. 
 
Има ли някакво изискване относно образованието на сервизните специалисти? 
Желателно е хората, които имат интерес да започнат работа като сервизни специалисти, да имат образование с такъв профил. В идеалния случай да бъдат инженери или да идват от професионални гимназии. Добре е да знаят и английски език, тъй като голяма част от професионалната литература не е преведена. Отново бих искал да наблегна на това, че е много важно да осъзнават ролята на самообучението. 
 
Сервизните специалисти непрекъснато се обучават. Още със старта преминават въвеждащо продуктово обучение, след това посещават специализирани обучения в тренинг центъра на New Holland, както и след оценка и анализ на специфичните нужди на всеки, преминават и други специализирани обучения, насочени към развитие както на професионалните, така и на личностните им умения, свързани с комуникация, справяне с конфликти, управление на време. И всичко това се случва с цел подобряване на общуването с клиентите и максимално удовлетворяване на всяка индивидуална клиентска потребност.   
 
Смятате ли, че стажантските програми и работата с университети могат да съдействат за намиране на добри кадри и тяхното по-високо квалифициране?
Стажантските програми са нещо хубаво и добро, тъй като младите хора са като „пластелин“ и бихме могли да постигнем много с млади, мотивирани, имащи желание за развитие хора. Разбира се младото поколение си има своята специфика, но това е едно от предизвикателствата в ежедневната ни работа.  Както ние сме способни да ги научим на много неща, така и самите ние се учим с тях и чрез работата си с тях. Стажантската практика в компанията е едно добро начинание, което разкрива много перспективи пред това бизнесът и образованието да уеднаквят своите очаквания и така да си бъдат максимално полезни. 
 
Как управлявате екипа си? 
Изграждането на добри работещи отношения в екипа, основани на взаимно разбиране и доверие е от съществена важност, затова се стремя да стоя близо до своя екип. Опитвам се да ги познавам по-добре и търся индивидуален подход с всеки, с цел постигане максимално удовлетворителен резултат за нашите клиенти. 
 

За асистенция и допълнителна информация можете да се обадите на националния телефон Интерагри България 0700 46 666