Земеделските стопани и Общата селскостопанска политика (ОСП) имат ключова роля в приноса на Европейския съюз и за постигането на седемнадесетте цели за устойчиво развитие, заложени от световните лидери през септември 2015 г. в Ню Йорк. Това каза европейският комисар по земеделие Фил Хоган.
 
 
На земеделските стопани трябва да се гледа като на част от решението, а не като на част от проблема, категоричен е Хоган.
 
Той определи обсъжданията относно Програма 2030 г. като много навременни, в контекста на предстоящото модернизаране и опростяване на ОСП. Това беше потвърдено и от естонския министър на селските райони и настоящ председател на Съвета Тармо Там.
 
„Целите за устойчиво развитие трябва да бъдат неразделна част от бъдещата ОСП. Бюджетът за земеделие трябва да бъде достатъчен, за да посрещне новите предизвикателства и целите за устойчиво развитие. От ключово значение е използването на новите технологии и иновации, както и по-доброто сътрудничество между Европейския съюз и националните столици“, обясни Тармо Там.
 
По време на дебата министрите са заявиха, че целите на ОСП, като жизнеспособно производство на храни, устойчивото управление на природните ресурси, мерките за климата и балансирано регионално развитие допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие. 
 
В публикувано изявление на "Копа Коджека" също се подчертава значението на земеделието за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН 2030, като се заявява, че ОСП е "успешен инструмент за осигуряване на устойчиво земеделско производство".