Грузия е страна, която влиза в така наречената Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия с Европейския съюз (ЕС).
 
 
Бившата съветска република е отворена за внос на европейски млечни продукти, но самата тя не може да изнася своята млечна продукция в ЕС, заради проблеми,  свързани с безопасността на хранителните продукти и качеството на млякото.
 
През последните няколко години Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) работят над това да помогнат на грузинските фермери да повишат продуктивността и качеството на произвежданото мляко.
 
 
Снимка: pixabay.com
 
Вторият етап на съвместния проект на ЕБВР и ФАО, който започна в началото на 2015 г., е насочен към повишаване на стандартите за безопасност, хигиена и ефективност на млечния отрасъл на страната, а също така и за оказване на подкрепа на грузинските производители на мляко с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност.
 
В млечната промишленост на Грузия преобладават малките ферми. Липсата на координация между производителите оскъпява събирането на млякото, а повишаването на равнището на безопасност и на качеството на продукция става по-сложно.
 
Създадената неотдавна Асоциация на производителите на мляко в Грузия определено ще играе съществена роля в решаването на тези проблеми.
 
Сътрудничество и традиции
 
През ноември миналата година делегация от грузински производители на млечна продукция и представители на асоциацията заминаха на учебно пътуване в италианския регион Емилия-Романя, а след това посетиха град Де Мойн в щата Айова, САЩ, за да се запознаят с алтернативни практики.
 
Участниците в учебната група посетиха ферми, кооперативи и научно-изследователски учреждения в двете страни. Там те се запознаха с преимуществата на кооперациите, с методите за повишаване на стойността на произведената продукция и с новите технологии в производството на мляко.
 
 
 
Според икономиста от ФАО Андрий Ярмак кооперативите са донесли огромна полза на производителите в САЩ. По думите му, в Щатите 86% от цялото произведено мляко е събрано от кооперативите. Съвместното преработване на мляко от производителите може да въведе и в Грузия, което ще донесе финансови ползи на фермерите.
 
В Италия групата се срещна с представители на консорциума „Пармиджано-Реджано“ в град Парма и се запозна с неговата организационна структура, както и с ролята, която играят кооперативите и асоциациите в бранша. 
 
Консорциумът играе водеща роля в защитата и популяризирането на защитеното географско указание „Пармиджано-Реджано“.
 
Ефективната организация на производствено-търговската верига в съчетание с използването на защитения знак е помогнала на консорциума да достигне годишен оборот от 2.7 млрд. долара. Това означава, че над 3 000 производители и преработватели – както големи, така и малки – използват преимуществата на този търговски успех.
 
Развитие на пазарната ниша
 
Грузия има богато наследство в производството на млечни продукти и разнообразен асортимент от традиционни стоки. Тази продукция обаче не е достатъчно представена на пазара. В Италия и САЩ членовете на учебната група се запознаха с това как се използват и се развиват пазарните ниши.
 
Участниците посетиха млечно предприятие в щата Айова, което произвежда органична продукция, за да се запознаят с това как стоките се реализират на местния пазар.
 
„Достъпът до пазарите – както вътрешните, така и международните, има решаващо значение за диверсификацията на доходите на производителите“, каза ръководителят на консултативната служба на ЕБВР по въпросите на аграрния бизнес Виктория Зинчук.
 
„Наблюдаваме увеличение на търсенето на висококачествени млечни продукти в Грузия – не само от страна на местните жители, но и от бързо нарастващия брой туристи в страната“, допълни тя.
 
 
Сега основните усилия на ФАО и ЕБВР по проекта ще бъдат насочени към укрепването на възможностите на Асоциацията на производителите на мляко в Грузия, развитието на кооперациите в бранша и подкрепата на диалога между частния сектор и правителството.
 
Друг текущ съвместен проект е насочен към развитие на производствено-търговската верига, чрез внедряване на системата за обозначаване на географските указания, която притежава висок пазарен потенциал.