„Грийнпийс“ – България препоръчва ясни правила при изграждането на агрофотоволтаици в земеделски земи без промяна на предназначението им. И призовава ВЕИ проекти да се изграждат приоритетно в урбанизираните терени.

В становище, изготвено по молба на Конституционния съд, организацията изразява подкрепа за тези фотоволтаични технологии, като подчертава, че те:

•    запазват основните земеделски функции на земята;

•    осигуряват енергийна независимост на земеделските производители, като им дават възможност да обезпечат разходите си за енергия и да разширят източниците си на доходи;

•    допринасят за навлизането на чиста енергия.

Въпреки това „Грийнпийс“ – България настоява за дефиниране на ясни критерии за агрофотоволтаичните проекти. „Трябва да се регламентират на законово ниво и правилата за контрол и ефективни мерки и санкции, които да гарантират рационалното използване на земята и избягването на злоупотреби“, подчертават експертите от организацията.

И отново обръщат внимание на липсата на екологични приоритети в българското законодателство.

Според „Грийнпийс“ - България:

•    Развитието на ВЕИ е национална стратегия, но приоритетно в урбанизирани или вече засегнати територии. 

•    Улесняването на агрофотоволтаичните проектите ще стимулира децентрализираното производство на енергия - ще даде възможност на гражданите да се включат активно със собствени системи близо до мястото, където ползват електричество. Така ще се намали необходимостта от изграждане на големи централизирани енергийни проекти. 

•    Приоритетното производство на енергия в населените места и на мястото на обекти като мини, сметища и др., ще намали натиска за производство на енергия в земеделски земи или в места с богати екосистеми и местообитания. 

„Грийнпийс“ – България призовава за отговорно планиране на агрофотоволтаици, съчетаващо енергийни ползи с опазване на околната среда и биоразнообразието.

Коментарът на екологичната организация стана публичен по-малко от 24 часа след като парламентарната земеделска комисия прие на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделска земя