На 8 ноември от 11 часа в Народното събрание започва петъчният парламентарен контрол.Седми от министрите, към които има въпроси, ще отговаря на поставени от депутати въпроси министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Греков ще отговори на три постъпили към него въпроса:

 

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

3. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно Националната стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014 - 2020 г., публикувана в сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

Парламентарният контрол започва в 11 часа.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!