Акцент в анализа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е преосмислянето на дейността на агенциите, второстепенни разпоредители към МЗХ. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е категоричен, че предстои трансформация и оптимизация на изпълнителните агенции към МЗХ с основна цел – тези агенции да са от по-голяма полза на земеделските производители.

 

Един от примерите е Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), чиято цел, по думите на министър Греков, е да осъществява контрол във всички звена на аграрното производство – от почвата до готовия продукт. „В сегашния си вид БАБХ не отговаря на основните си функции, тъй като в агенцията липсват експерти за много от звената, които тази агенция трябва да контролира. В състава й има ветеринарни специалисти, но къде е фито-санитарния контрол, растителната граничния контрол, хуманните лекари? Необходима е пълна трансформация на БАБХ, за да бъде тя наистина действаща и работеща за българските земеделски производители“, категоричен беше Греков.

 

В МЗХ работят по промяна и на останалите агенции, на подчинение на министерството. По думите на министър Греков в сегашния вид и малобройност на работещи експерти е нефункционална в достатъчна степен и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Без да конкретизира кога и как, министър Греков заяви категорично пред журналисти, че има спешна необходимост от оптимизация и се работи в такава посока и на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!