Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Пловдив съвместно с медии извършиха проверка вчера на издадените електронни превозни билети на транспортни средства, превозващи дървесина в района на село Храбрино, община Родопи.
 
Проверяващите не констатираха никакви нарушения по Закона за горите. Инспектираните камиони, транспортиращи дървен материал се оказаха с нормативно изправни документи.
 
От 1 юли електронните превозни билети станаха задължителни за всички горски територии, независимо от тяхната собственост – частни, общински и държавни. От началото на месеца до момента общо за страната са издадени около 16 500 електронни превозни билета от частни гори, като за пловдивския регион са 1875. От началото на годината в рамките на държавните горски територии на страната са издадени повече от 260 400 електронни превозни билета.
 
Санкциите за превоз на дървесина, добита по незаконен начин е от 300 до 3 000 лева за физическо и до 5 000 лева за юридическо лице.
 
Общо 4719 проверки са извършили горските инспектори от РДГ – Пловдив от началото на годината до момента. Проверени са били 2052 моторни превозни средства, 487 сечища за добив на дървесина,  683 обекта за складиране, преработка и търговия, както и 1440 ловци и риболовци. Съставени са общо 214 броя констативни протокола и 165 броя актове за установени административни нарушения по Закона за горите. Актовете са за незаконно добита дървесина, немаркирана с контролна горска марка и без да е придружена с превозен билет, извършване на търговска дейност без притежание на дневник по образец и производствена марка, както и заради липса на GPS устройства за маршрута на транспортиране на дървесината на товарните автомобили.
 
По случаите са задържани 327 кубични метра дърва за огрев  и 36 кубични метра обла строителна дървесина.