Значителна част от земеделските стопани в зърнопроизводството застраховат площите, които обработват, особено когато парцелите са по-големи, показват наблюденията на Тодор Тодоров, директор на великотърновската Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
„Това, което аз имам като лични впечатления от моите разговори със земеделските производители  е, че по-големите от тях - тези, които обработват по-големи площи, масово застраховат засетите си парцели. И това е нормално с оглед на формираната от тях себестойност на земеделската продукция, тоест те имат финансовите възможности да си го позволят, за разлика от по-малките“, обясни Тодор Тодоров пред Фокус.
 
Той припомни, че бенефициентите, които застраховат площите си, трябва да платят 35% от застрахователната премия. Останалите 65% се предоставят под формата на държавна помощ. В национален мащаб през 2017 г. са подписани 354 договори за застраховка на земеделски площи. Общата им сума възлиза на около  1.197 млн. лв. 
 
По Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2017 г. в Областта дирекция на ДФЗ е подадено само едно заявление за подпомагане, а изплатената помощ е 2 848 лв.
 
Подаването на заявления за подпомагане по държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2018 г. продължава до 31 август.
 
„Приключи приемът на документи за компенсации през настоящата година. По Схемата на държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Националната програма за контрол и вредители по трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2017 г., в Областна дирекция на ДФЗ са подали документи 20 земеделски стопани“, каза още Тодоров.  По предварителна информация всички ще са одобрени. Средствата се изплащат до 25 май.
 
Областният директор допълни, че през миналата година по схемата за държавна помощ за компенсиране на  земеделски стопани за напълно  пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия в региона са подадени и одобрени 38 заявления. Изплатената финансова помощ е 418 940 лв.  
 
В края на март беше прието решение на Управителния съвет на ДФЗ, което касае схемите за краткосрочни плащания. С него бяха одобрени параметрите на помощта за компенсиране на щетите по земеделските култури , причинени от неблагоприятни климатични условия. Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен през 2018 г., е 4 млн. лв. по схемата на държавна помощ. 
 
 
Тодор Тодоров обясни, че в рамките на този бюджет се разпределят 1 428 794 лв. по схемата „Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури , причинени от неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г., при 10 % интензитет за производствените разходи“.
 
Предвидените за отделните култури помощи са следните: за пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури - до 132.36 лв. на декар, за  ечемик - до 111.81 лв. на хектар, за слънчоглед - до 119.99 лв. на хектар, за соя – 112.51 лв. за хектар, за ръж - до 101.13 лв. за хектар, и за сурго - до 94.85 лв. за хектар. 
 
„На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100 % пропаднали площи. Парите ще са изплатени през настоящата година“, допълни Тодоров. Той припомни и каква е процедурата за установяване на форсмажорни обстоятелства При настъпило неблагоприятно климатично събитие земеделците подават заявленията си в Общинските служби по земеделие.
 
След това комисии обхождат стопанствата и констатират процента на пропадналите площи по заявените парцели. Ако е 100%, те имат право на помощ.  ДФЗ и Областната дирекция „Земеделие“ към министерството работят съвместно, като се стремят бързо да подготвят обработват документите за отпускането на помощта.