Съветът на Европа прие нови правила за биологичното земеделие. Това стана ясно днес, след одобрение на споразумението, регламентиращо новите изисквания, касаещи производството на биохрани, както в рамките на ЕС, така и извън Съюза.
 
 
Като приветства важната стъпка към окончателното приемане на новия регламент, комисарят по земеделието Фил Хоган заяви:
 
"Приетото днес решение на Съвета е поредния крайъгълен камък за биологичния сектор. То гарантира, че този важен и бързо развиващ се сегмент в селското стопанство може да продължи да се разширява, с ясни правила и наравно с производителите както от ЕС, така и извън него.
 
Това, с което всичко се съгласиха е, че сегашните правила, които сега са на 20 години, не са подходящи и не помагат за развитието на сектора, който струва около 27 милиарда евро и е нараснал с 125% през последното десетилетие. Всички сме на мнение, че трябва да подкрепим този растеж, като гарантираме, че секторът работи с подходящо законодателство. 
 
Развитието на сектора бъде подпомогнато от по-малките производители, на които сега ще бъде разрешено да се присъединяват към схеми за сертифициране на групи производители. По този начин те ще могат да се възползват от по-ниски разходи за сертифициране. Освен това, биологичните земеделски стопани ще имат достъп до нов пазар на органични семена, който ще подобри биоразнообразието, устойчивостта на културите и ще стимулира иновациите“, коментира еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.
 
Споразумението, одобрено днес от Съвета, ще се гласува в Европейския парламент. Веднъж приети, новите правила ще влязат в сила от 1 януари 2021 г. Според експертите, това ще даде достатъчно време на производителите, операторите и търговските партньори да се приспособят към новата рамка.