През пролетта на новата година се очаква отварянето на нов прием по инвестиционната мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приемът ще бъде насочен само към животновъдните стопанства.

По мярка 5: Планират подмярка за закупуване на животни

Отварянето на подмякрата е предвидено за периода март-април 2020 г. Още преди време от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) писаха до ръководството на ресорното ведомство за необходимостта от отваряне на втори прием по подмярката.

“Тук се надявам, че групите и организациите на производители ще намерят своето място, защото на последния прием това не се случи. И така ще може да се помогне на тях да модернизират своите стопанства. В “Овцевъдството” това е най-вече частта за съхранение на млякото”, коментира пред Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.

Приемът по 4.1 ще бъде насочен изцяло към проектни предложения в сектор „Животновъдство“. Приоритет отново ще бъде даден на животновъди, които предвиждат инвестиции, с цел повишаване на биосигурността в стопанствата им.

“Ние държим на нуждата за отваряне на 4.1 само за сектор “Животновъдство”. Голяма част от овцевъдните стопанства - над 50%, съхраняват млякото в примитивни условия и въобще целият им процес е на подобно ниво. След три програмни периода това е абсолютно неприемливо”, категоричен е Караколев.

Още една мярка се очаква да стартира през 2020 г. Както Агри.БГ пръв писа, че ще бъде насочена към свиневъдни, овцевъдни и птицевъдни стопанства. Това е мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. За нея управляващият орган на ПРСР одобри и прехвърляне на допълнителни средства в размер на 70 млн. евро от нестартирали мерки и подмерки

Според експертите от МЗХГ, с мярката ще се осигури възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни действия за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка, по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни.