На фючърсния пазар при пшеницата за доставка през септември се наблюдава намаление на котировките с 14,00 евро/тон – от 357,00 евро/тон в началото на месеца до 343,00 евро/тон в края. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Средната фючърсна цена за септември е 337,81 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка август царевицата стартира с цена от 316,00 евро/тон. В края на разглеждания период стига до нива на търговия от 352,25 евро/тон, като увеличение на котировките е с 36,25 пункта. Средната фючърсна цена за август е 328,62 евро/тон.

Средната фючърсна цени за август за рапицата е 672,63 евро/тон, за ноември – 674,88 евро/тон, а през февруари 2023 г. – 673,88 евро/тон.

Ситуация в Украйна

Според прогноза на Института по аграрна икономика в Украйна слънчогледовата реколта в страната ще се понижи до 7,9-8,8 млн. тона. За сравнение през 2021 г. добивите достигнаха 14,9 млн. тона. 

Сега в Украйна работят 15-20% от мощностите за преработка на маслени култури. До началото на войната дневно са преработвани 50 000-70 000 тона слънчоглед, а сега – 10 000-15 000 тона. Още 20 завода могат да започнат работа, но няма начин да реализират продукцията си.

През периода 1–17 юли от Украйна са изнесени 130,000 тона слънчогледово масло, в това число за Турция – 26 470 тона, Полша – 18 400 тона, България – 15 000 тона.

В складове в Украйна има налични за износ около 20 млн. тона зърно. Работата по експорта през алтернативни маршрути продължава въпреки подписаното споразумение за износ през черноморски пристанища.

През юли от Украйна са изнесени 1225 млн. тона зърнени култури, в това число 264 000 тона пшеница (646,000 тона през юли 2021), 106 000 тона ечемик (712 000 тона през юли 2021), 849 000 тона царевица (938 000 тона през юли 2021).