Френският парламент прие закон, с който се забранява отглеждането на всякакъв вид генетично модифицирана царевица, посочвайки, че отглеждането ѝ поставя под риск околната среда, съобщи Agri.EU. Миналия месец Франция прие наредба за забрана на ГМО царевицата на Monsanto MON810.

Законът се отнася за всички бъдещи сортове, които ще се предложат в ЕС, включително и Pioneer 1507, разработена от DuPont и Dow Chemical. Тези сортове най-вероятно ще бъдат одобрени за отглеждане от ЕС по-късно тази година.

Френски фермери и компаниите за семена няколко пъти са обжалвали инициативата на Правителството пред Съда в периода 2011 – 2013 година.

Бъдещото обсъждане на ГМО политиката продължава на европейско ниво, като ЕК предлага всяка една страна индивидуално да забранява или разрешава отглеждането на ГМО култури.