Първата по рода си конференция у нас, насочена към работещите в земеделието ще се проведе през тази седмица в София. За първи път в ЕС се поставя въпроса за връзката между доход и социалнa осигурeност в  земеделието. Участниците ще обсъждат и обявят предложения за законодателни промени, както на национално, така и на ниво ЕС. 
 
Форумът е заключителното събитие на уникален европейски проект, който Федерация на независимите синдикати от змеделието (ФНСЗ) с председател Светла Василева изпълнява в партньорство със секторната работодателска организация Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) с председател Венцислав Върбанов и още 9 партньорски организации от 9 европейски страни в продължение на една година, съобщиха от ФНСЗ.
 
В заключителния форум представителството е на високо международно ниво. Специални гости на конференцията са Крис Ботерман, президент на COPA-GEOPA, най- влиятелната земеделска организация в ЕС, който е и лидер на Белгийската работодателска организация БоренБонд, Арнд Спан, главен секретар на Европейска федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма EFFAT, председателят на работодателската организация във Финландия МТА, очаква се присъствието на министрите на земеделието и на труда и социалната политика в България. 
 
В дискусиите ще вземе участие и вицепрезидента на КНСБ, представители на синдикални организации в земеделието от България, Белгия, Дания, Франция, Италия, Германия, Чехия, Словения, Чехия, Хърватия, Черна гора, Сърбия, Македония, както и НПО в земеделието от България и представители на заинтересованите институции от МЗХ, НАП, МТСП, НОИ. 
 
Проектът „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни членки за разработване на секторни социално-осигурителни схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието“ е принос към обществения дебат за предизвикателствата пред социално-осигурителните системи с фокус върху селското стопанство и необходимостта от ангажимент за социална солидарност в Европейския съюз. Секторните социално-осигурителни схеми са едно от възможните решения за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието.
 
Конференцията ще се проведе под мотото „За по-добра социална защита в Земеделието чрез ефективен социален диалог” на 4 ноември (вторник) 2014 г. в Гранд Хотел София, ул. Гурко 1 от 11:30 часа.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!