В новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е предвиден Фонд за управление на риска, който ще стартира с 50 млн. евро, съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. „В ПРСР 2014-2020 г. има Фонд за управление на риска, за който сме предвидили първоначално около 50 млн. евро.

 

Този фонд на практика ще се задейства при бедствия или неблагоприятни условия. Целта на създаването на Фонда е държавата и ЕС да имат възможност да подпомогнат земеделските производители в ситуация на градушки или пък болести по животните, за да могат пострадалите фермери да продължат да работят“, заяви зам.-министър Гечев.

 

Както Фермер.БГ вече информира, замисълът на мярката е подпомагането на агросектора да се извършва в две направления. Предвидена е, например, схема за покриване на част от разходите за застраховки. Така ако един земеделски производител е направил застраховка – независимо дали на сгради, животни или на растителни култури, то част от разходите могат да бъдат финансирани след плащане на застрахователните премии.

 

Възможна е и схема, позната като взаимоспомагателен фонд. Този фонд ще се сформира от фермери и ще има за цел да компенсира загубите при неблагоприятни климатични условия и при болести на животните, както и при неблагоприятни икономически условия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!