Европейската комисия (ЕК) приветства решението на парламента на ЕС за забрана на нелоялните търговски практики, прилагани от някои големи търговци спрямо земеделските производители и малките фирми в селското стопанство.
 
 
Европейският парламент гласува нов набор от правила на ЕС, които ще осигурят защита на 100% от европейските земеделски стопани, както и на малки и средни доставчици срещу нелоялни търговски практики във веригата на предлагането на храни, отбелязва съобщение на ЕК.
 
„Комисията внесе предложението през април 2018 г., за да гарантира, че земеделските стопани ще бъдат третирани справедливо от страните по веригата на предлагането на храни и че тази минимална защита ще се предоставя в целия ЕС“, коментира еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
Снимка: Фейсбук/Фил Хоган
 
Новият европейски закон ще забрани 16 нелоялни търговски практики, които е възможно да се налагат едностранно от един търговски партньор спрямо друг.
 
Както Фермер.БГ писа, нелоялните практики, които ще трябва да бъдат прекратени, включват например: забавяне на плащанията за нетрайни хранителни продукти; анулиране на поръчки в последната минута; едностранни или със задна дата промени в договорите; принуждаване на доставчика да плаща за похабяването или загубата на продукти, а също и отказа от сключване на писмени договори.
 
Сега се очаква държавите членки официално да одобрят правилата, преди те да влязат в сила с нова европейска директива.