Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще бъде по-проста и по-гъвкава. Тези два принципа ще се прилагат и за географските означения, чиито схеми ще бъдат допълнително опростени.
 
 
Еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви това днес, 8 май, при откриването на Втория световен годишен форум на географските указания ORIGO в Парма, Италия.
 
„Новата ОСП ще предостави повече свобода на действие на държавите членки при избора на начини за постигане на социалните, икономическите и екологичните приоритети на ЕС“, каза еврокомисарят.
 
Той припомни, че предложението на Европейската комисия (ЕК) за следващата ОСП ще бъде публикувано по-късно този месец и ще осигури много от необходимите градивни елементи за засилване на ангажираността към качеството в селското стопанство.
 
По думите на Хоган, предстои въвеждане на допълнителни опростявания по отношение на географски означения в производството на вино. В момента се преработва режимът за спиртни напитки в ЕС. Това ще съкрати процедурите и ще осигури по-добро разпределение на задачите между ЕК и националните органи. 
 
„Благодарение на тези опростявания, управлението на вино и спиртните напитки ще бъде много по-лесно. Така ще остава повече време на производителите да се съсредоточат върху основните си дейности на производство и представяне, а не върху работата с хартия. Също така ще освободи повече време на властите да подкрепят фермерите, които искат да се присъединят към схемата за географските означения“, подчерта Хоган.
 
 
Неговата оценка е, съществуващият режим на Европейските географски указания е една история на успеха - за производителите, потребителите и за развитието на селските райони. Чрез тази система се поддържат висококачествени работни места в селските общности, насърчава се качеството и се подкрепят традиционните храни.
 
„Продуктите с географски означения предоставят на производителите конкурентно предимство и им позволяват уверено да увеличават износа си“, каза Хоган. Европейските продукти с географски указания в момента са 3 400. Те съчетават традиционните производствени техники с иновациите по отношение на качеството и маркетинга.
 
Оценката на еврокомисаря е, че това фокусиране върху качеството води до положителни резултати: продуктите, обхванати от географските указания, представляват около 6% от общото производство на храни и напитки в ЕС, но представляват 15% от износа на такива стоки от ЕС.
 
Фил Хоган изтъкна, че иновациите ще бъдат в сърцето на новата ОСП, с много възможности за европейските производители на стоки с географски указания да интегрират съвременните технологии и ноу-хау в своите традиционни производствени практики.
 
 
Промоцията също е ключов елемент в успеха на нашите географски указания. ЕС съфинансира насърчителни програми, предназначени да увеличат потреблението на продукти на ЕС и да спечелят нови пазари в един все по-конкурентен свят. Целта е да се обърне внимание на потребителите и вносителите, като се обяснят високите стандарти и качество на селскостопанските и хранителни продукти в ЕС.
 
Европейският бюджет за популяризиране на такива храни е увеличен на 179 млн. евро през тази година, като 2/3 от сумата са заделени за трети държави – конкретно за разширяване на пазарите в страни с голям потенциал като Япония, Колумбия, Мексико, Канада и Китай. В самия ЕС фокусът е върху съфинансиране на кампаниите за информиране на потребителите относно различните схеми за качество на ЕС.
 
„Тази рекламна дейност осигурява ясен дивидент: продажбите на храни с географски указания от ЕС възлизат на 54 млрд. евро, което е от огромно значение за икономиката на ЕС, особено за селската икономика“, отбеляза комисарят.
 
От всички държави членки на ЕС Италия има най-голям брой признати и защитени продукти - над 930 регистрирани географски означения. От тях 603 са вина, 291 са хранителни продукти, а 37 са спиртни напитки. Над 70 географски указания произтичат само от региона Емилия Романя, включително престижни продукти – например, балсамов оцет от Модена, Шунка Прошуто от Парма и сирене Пармезан Реджино.
 
По думите на Хоган, Италия е страната, която разбира по-добре от всяка друга стойността на висококачествената храна и нейната връзка с територия и традиции. „Това е философията, която се стремим да насърчаваме силно на европейско и световно равнище“, каза еврокомисарят.