„Фестивал на бялата жътва – за земята, добруджанеца и хляба“ ще се проведе за трета поредна година в Тервел в навечерието на жътвената кампания през 2023 г.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Средствата в размер на 13 075 лв. са одобрени с решение на Общинския съвет на добруджанското кметство и ще послужат за обезпечаване на авансовото плащане по договор за финансова помощ по ПРСР от стратегията на МИГ.    

Целта на фестивала е да възроди традициите в региона от преди век, когато всички са се подготвяли за най-важното събитие през годината – прибирането на хлебното зърно. Обичайно в Добруджа от около 3,5 млн. дка обработваеми площи, 1, 200 млн.дка се сеят със зърнено-житни култури. 

През лятото на миналата година в Тервел стотиците посетители изпълниха заръките на организаторите и се събраха облечени в носии, наследени от техните баби и дядовци. Така празникът се превърна в своеобразна изложба на автентични тъкани ризи с шевици, престилки, пояси, калпаци, носии, пафти. 

Фестивалът си поставя за цел да запази като пресъздава обичаите и ритуалите, свързани с зажънването на първите ръкойки жито – от потеглянето за нивата до молебена преди да се влезе със сърпа в нивата. Не липсват и обредните хлябове по стари изпитани рецепти, осветени и наречени за берекет. 

Близо 779 000 тона зърно от пшеница бяха прибрани през лятото на 2022 г. в Добричка област. От 1 201 000 дка бяха ожънати средно по 648 кг/дка. В общините Тервел, Крушари и Шабла добивите бяха по средните, докато в общините Балчик и Добричка надскочиха средните резултати.