Как ефективно да използвате водните ресурси и какви са добрите практики за напояване на земеделските култури – това ще бъде темата на онлайн семинар, организиран от Института по овощарство в Пловдив и Национална служба за съвети в земеделието.

Как да продаваме мед в чужбина? (ВИДЕО)

Събитието е запланувано за 30 юли, от 10:00 часа. Участието е безплатно, но е необходима регистрация ТУК.

Началото ще постави проф. Куман Куманов, който ще говори за ефективното използване на водните ресурси. Час по-късно пак той ще запознае участниците с различни видове системи за напояване и тяхното оптимално прилагане в зависимост от почвените изисквания и вида на културите.

Организатори: „Информацията за видовете системи за напояване ще бъде подкрепена с примери от практиката“

След дискусията по обяд идва ред на втората част, когато експерти от Териториалните областни офиси в град Кюстендил и град Перник ще разяснят условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и възможностите за подпомагане на фермерите.

Предварително може да зададете въпроси, като се свържете с Ивона Новакова (0887 856 767, [email protected]), или Ирена Топалова (0885 841 633, [email protected]).