Динамични и променливи агрометеорологични условия се прогнозират в периода от 03 до 09 май. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при по-ниски средни температури от климатичните норми и чести валежи, съгласно синоптичната прогноза.
 
 
В първата половина от периода се очакват валежи, на много места в полските райони на страната. Очаква се те да бъдат интензивни, с което ще се поддържат подобрените почвени влагозапаси след преодоляното ранно пролетно засушаване. Очакваното ветровито време допълнително ще ограничава възможностие за провеждане на растително защитни мероприятия при посевите със зимни житни култури, рапица, при трайните овощни насаждения. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.
 
През периода при пшеницата ще протичат фазите вретенене, преход от вретенене към изкласяване и изкласяване. При рапицата ще се наблюдава цъфтеж, формиране и нарастване на шушулките. При засетите пролетни култури ще се осъществява листообразуване.
 
Влажното време ще бъде предпоставка за появата и развитието на гъбни патогени, предпазването от които изисква прилагането на системни фунгициди.
 
В края на периода се прогнозира подобрение на агрометеорологичните условия (започващо повишение на температурите, отслабване на вятъра, малка вероятност за валежи) и създаване на по-благоприятни възможности за извършване на агротехнически мероприятия.