Група дребни и средни производители на плодове и зеленчуци изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, до Народното събрание, Министерството на земеделието и другии институции с пет конкретни искания за подкрепа.

Грантове и схема 60/40: За какво настояват дребни производители на зеленчуци?

Фермерите настояват преди всичко за определен лимит от безвъзмездната помощ от схемата за подпомагане на микро и малки предприятия до 10 000 лв.

Искат също така намаляване на ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС) на 5%, както това се подготвя за туристическия сектор. Другите им настоявания са за справедливо финансиране при назначаване на работници, реална подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци при производството и реализацията им, безлихвени кредити и "отношение, каквото заслужаваме".

В групата влизат фермери от областите Сливен, Ямбол и Бургас. Те нямат регистрация като сдружение и не съобщават конкретни имена на стопани, които стоят зад исканията. Кореспонденцията им с институциите се води от имейла на Руска Бонева от Нова Загора.

Ето пълния текст на отвореното писмо на групата дребни и средни производители за отношението на държавата към тях:

Уважаеми министър-председател Борисов,

Вече няколко пъти настояваме са среща с Вас, за да Ви представим истинското състояние на дребните и средни земеделски стопани в България, но уви. Срещи  провеждате с всякакви групи, но ние, които сме над 85 % от сектор земеделие и осигуряваме български здравословни и вкусни продукти не заслужаваме отношение.

Очаквахме поне отговор на поставените въпроси, но и това не се случва. Единственото ни удовлетворение е, че само в две медии над 10 000 граждани,  запознали са се с последното ни писмо  са ни изпратели само благодарствени отзиви. Това ни стимулира да на се отказваме да търсим справедливост и да информираме обществото за нашето реално положение.

Ние работим и живеем в малки села и градове, ни това не означава, че сме малоумни и всеки може да ни залъже с някакви цифри и схеми, като най-подпомогнат сектор в икономиката и затова нямаме нужда от безвъзмездна помощ.

Нашият сектор земеделие е изключен от грандовата схема за подпомагане на микро и малки предприятия, защото можело да има дублиране на подпомагането по ОПИК и ПРСР. Това не е възможно за дребните и средни производители, които почти нямат проекти по ПРСР.

Тези, които имат нека да бъдат изключени. Това да се отнася и за другите микро и малки предприятия, които са ползвали финанси по ОПИК. Двойното подпомагане се получава именно от фирмите, които ползват програмите на ОПИК и пак те сега се подпомагат от ДФЗ по мерките за COVID-19 с пари по ПРСР като пари за транспорт на пипер, домати и краставици, складиране или като субсидии на преработвателни предприятия.

Защо  производителите на непреработени земеделски култури и особено на плодове и зеленчуци не се подпомагат? Защото ние получаваме в повечето случаи /при плодовете и някои зеленчуци/ веднъж в годината приходи и на нас според държавните чиновници не са необходими средства за производство.

Ние трябва да осигуряваме прехраната на сезонните работници, да им плащаме осигурителните вноски, без те да се зачитат за трудов стаж и същевременно освобождаваме държавата да им заплаща осигуровките, когато са с право на обезщетение, защото са платени от нас.

Изключването ни от кандидатстване по процедурата: BG 16 RFOP 002 -2.073 ,,Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия  от пандемията COVID-19” със средства в размер от 3 000 лв. до 10 000 лв. е в нарушение на чл. 11.1 от Критериите за допустимост, защото: ,,Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите” 2. ,,С изключение на лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукти от риби и водни организми”.

Недопустими са предприятията с код по основна дейност -10 по КИД 2008. Нашият код на основната дейностпо КИД е 01 –,,Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности”. Защо сме изключени? Защото ни се предвижда подпомагане в размер на 9% от средствата по СЕПП  - тоест 1,72 лв./дка, а на друг сектор по 303 лв./дка  за бране на зелено (сега се кандидатства, когато още ресата я няма, но обезщетението ще дойде).

Защо за някои има пари и се получават в аванс, а само за плодове и зеленчуци има кредити с особени залози?

Ние  произвеждаме  вредни храни ли и затова за нас не може да се приложи ставка ДДС от 5%. Трябва ли алкохола, акцизната стока, да е с ДДС – 9%, а плодовете и зеленчуците с 20%? За кого се мисли – за здравето на децата, на пенсионерите, на населението или за някои, които се облагодетелстват по много начини? Моля Ви, отговорете ни! 

На 05.05.2020 г. ни се предостави информация, че през месец април от трети страни са спрени 81 тона храни, но като ги съберем по видове те са 103 687 кг задържани по официален контрол. (50 920 кг пипер; 6 816 кг нар; 2 тона лозови листа; 20 тона кайсиеви ядки с цианиди; 11 313 кг сирене; 9 838 кг замразена риба и 800 кг рибено масло.)

Освен тях по заповед на БАБХ за засилен контрол са задържани над 59 тона пипер, домати, краставици, зеле. Общо спрените стоки само за месец април са над 162 687 кг, без тези от съседните европейски страни – Гърция и Румъния. Всичко това е доказателство, че когато има воля за контрол има и  резултат, но  какво става през месец май, продължават ли проверките информация нямаме.

Очакваме отговори и действия относно:
    1. Определен лимит от безвъзмездната помощ  от схемата за подпомагане на микро и малки предприятия до 10 000 лв.
    2. Намаляване ставката на ДДС на 5%
    3. Справедливо финансиране при назначаване на работници
    4. Реална подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци при производството и реализацията им.
    5. Безлихвени кредити и отношение, каквото заслужаваме.

 

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА