Европейският млечен борд проведе символична демонстрация пред централата на Европейската комисия на 26 октомври 2017 г. Според тях Общата селскостопанска политика (ОСП) няма механизъм за предотвратяване на кризи, с който да ограничи или намали производството в случай на сериозен дисбаланс на пазара. Това пише Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил в своя бюлетин.
 
 
Цените, плащани за мляко, са значително по-ниски от производствените разходи, тъй като запасите от обезмаслено мляко на прах, натрупани по време на кризата през 2016 г. допълнително оказват натиск върху пазара на сурово мляко. По-високите цени на маслото от последните месеци не са достатъчни, за да стабилизират сектора на млякото, смятат от асоциацията. 
 
Европейската комисия призовава държавите членки да намалят до 2018 г. тавана на публична интервенция за обезмасленото мляко на прах и така да се избегне натрупването на допълнителни запаси. 
 
"Ако не се направи нищо, от март следващата година (когато се отвори публичната интервенция), ще бъдем принудени да купуваме мляко на прах на определена цена до таван от 109 000 тона", заяви европейският комисар по земеделието Фил Хоган на 19 октомври 2017 г., по време на конгрес на полските млекопреработвателни кооперации. 
 
Земеделските експерти от държавите членки, заседаващи в Специалния комитет по селско стопанство на 23 октомври 2017 г., не подкрепиха категорично това предложение: някои държави членки са склонни да го подкрепят. Те обаче подчертават, че то трябва да бъде временно, докато други се опасяват, че ще доведе до допълнително отслабване на предпазната мрежа.