Европейската комисия одобри отпускането на националните доплащания за 2013 г. за България. Одобрените схеми за национални доплащания са за земеделска земя, тютюн, говеда, биволи, крави с бозаещи телета, овце-майки и кози-майки, съобщиха от МЗХ. От своя страна, както Фермер.БГ съобщи Министерски съвет одобри конкретния размер на подпомагането по схемите.

Средствата на площ се определят в размер на 32 млн. лв. От подпомагането с национални доплащания за хектар земеделска земя се изключват площите, заети с винени сортове лозя, тютюн и постоянно затревените площи.

Средствата за тютюна са в размер на 11,5 млн. лв., осигурени чрез актуализацията на държавния бюджет за 2013 г. Подпомагането на тютюнопроизводителите ще става въз основа на средногодишното количество изкупен качествен тютюн (1-3 клас) по сортови групи през референтен период 2007-2009 г. Размерът на помощта ще се определя на килограм изкупен тютюн.

На животновъдите ще бъдат изплатени средства по схемите за национални доплащания за животни. Те ще получат субсидиите си на два транша. Първият транш ще бъде изплатен през настоящия месец, а вторият в началото на 2014 г. Животновъдите с говеда и биволи трябва да са отглеждали поне 10 животни към  28 февруари 2009 г., а фермерите с крави с бозаещи телета - най-малко 5 крави с телета и да не са притежавали индивидуална млечна квота.

За подпомагането на овцете-майки и козите-майки изискването към стопаните е да са отглеждали поне 50 животни. 

По схемите в животновъдството се определят средства, които имат за цел запазване нивата на подпомагане на единица допустимо животно, изплатени за миналата година, при съобразяване с одобрените от ЕК тавани.
 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!