През месец юли 2014 г. в Банско ще бъде домакин на ежегодния форум на Европейската асоциация на планинските региони, в рамките на който ще бъдат обменени добри практики в областта на европейското законодателство по отношение на защитата на специфичните нужди на планинските райони. Това съобщи Георги Икономов, кмет на oбщина Банско и председател на Асоциацията на планинските общини в България.

 

На провелата се преди дни в ЕП конференция за състоянието и предизвикателствата пред планинските региони Икономов е заявил необходимостта от специфична подкрепа на планинските общини в България в рамките на ОСП 2014-2020 г. Той подчерта важността от приобщаването на европейските институции към проблемите в планинските региони, за решаването на които е необходимо да се подходи в цялост – отчитайки природо-географските и социални особености, както и демографското състояние в тези региони.

 

„Началото, което искаме да поставим, е да получим статут – т.е. да повдигнем на европейско и национално ниво въпроса за провеждането на последователна политика за решаване на натрупаните в годините социално-икономически проблеми в планинските региони.

 

Трябва да се признае, че планинските общини имат по-различни потребности, особености и нужди и е необходимо те да се отчетат при осъществяването на националната и европейска социално-икономическа политика за устойчиво развитие. Това е начало за поставяне на този дебат на по-високо ниво” заяви Икономов. Целта на проведената в Брюксел конференция беше именно да се идентифицират по-ясно проблемите в планинските региони и да се насърчат мерки за тяхното преодоляване.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!