Страните-членки на ЕС, заедно с Исландия, Норвегия и Швейцария са постигнали трайни успехи в изкореняването на болестта луда крава и сродните заболявания от групата на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).
 
 
Това стана ясно от втория обобщен доклад на ЕС за наблюдението на тези опасни зарази. Документът беше публикуван от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), въз основа на данните, събрани за 2016 г.
 
ТСЕ представляват група от заболявания, които засягат мозъка и нервната система на хората и животните. Те включват спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ), скрейпи и хронична загуба на тегло. Полезно е да се знае, че с изключение на класическата СЕГ, няма научни доказателства, че ТСЕ могат да бъдат предадени на хората.
 
Европейският орган обявява няколко основни констатации.
 
Открити са пет случая на СЕГ при говеда от общо 1 352 585 тествани животни в ЕС. Нито един от тях не е влязъл в хранителната верига. Само едно от заболяванията е класифицирано като класическа СЕГ. Животното е родено след влизането в сила на забраната на ЕС за използването на животински протеини в животинските фуражи през 2001 г.
 
Обявени са 685 случая на скрейпи при овце от 286 351 тествани животни, както и при 634 кози от 110 832 изследвани в ЕС.
 
За първи път от началото на епидемията на спонгиформна енцефалопатия по говедата Великобритания не докладва нито един случай. Заболяването Bovine Spongiform Encephalopathy или "луда крава" е дегенеративно страдание, което беше диагностицирано за пръв път именно в Обединеното кралство през 1985. В следващите години беше открита връзката между него и рядкото дегенеративно заболяване при хората – болестта на Кройцфелд - Якобс.