Европейската комисия (ЕК) ще предостави 120 млн. евро през следващите три години (2020-2022г.) за подобряване на условията за сектора на пчеларството и за пускането на пазара на техните продукти. 

Пчелният мед с катастрофално слаби добиви в Европа

Средства заедно с подпомагане в същия размер от националните бюджети на държавите членки, ще се предоставят чрез националните програми в областта на пчеларството, стартиращи на 1 август 2019 г. и завършващи на 31 юли 2022 г., съобщи ОДЗ-Кюстендил. Това представлява увеличение с 12 млн. евро в сравнение с помощта, предоставена на ЕС за периода 2017—2019 г. (108 млн. евро).
 
В средата на изминалия месец юни ЕК публикува в официалния вестник на ЕС решение за одобряване и изпълнение на националните програми, представени от държавите членки съгласно Регламент 1308/2013, за подобряване на производството и търговията с пчелни продукти.

Освен подобряване на техническия капацитет, мерките включват и обучение на пчеларите, подкрепа за започване на пчеларски бизнес, борба с паразити и болести, и изследвания или мерки за подобряване на качеството на меда. 

В рамките на тригодишния период на националите програми Испания усвоява най-голям дял от европейското подпомагане в сектора (повече от 16,8 млн. евро за три години), следвана от Румъния (15,6 млн. евро), Полша (почти 12 млн. евро) и Италия (10,5 млн. евро). 

За България средствата от ЕС по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. са в размер 3,65 млн. евро, като заедно с финансирането от националния бюджет в същия размер, общият бюджет по програмата е 7,3 млн. евро. Подпомагането се осъществява чрез мерките от Националната пчеларска програма.

За периода 2020-2022 г. подпомагането от ЕС е в размер 4,9 млн. евро.