Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган участва в труден дебат в Европейския парламент (ЕП) за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027 г.
 
 
Проектозаконите, свързани с политиката на ЕС в областта на земеделието след 2020 г., които Европейската комисия представи на 1 юни, са лишени от амбиции и от подходяща бюджетна подкрепа, завиха евродепутати от комисията по земеделие на Европарламента в дискусията си с еврокомисаря на 11 юни вечерта.
 
„Смятам за мое задължение да дам на нашите земеделски производители сигурност, стабилност и предсказуемост, тъй като те ги заслужават и имат нужда от тях“, заяви комисарят Фил Хоган, цитиран в съобщение на ЕП. Той запозна парламентаристите със законодателните предложения на ЕК, които определи като „амбициозни, балансирани и реалистични“. 
 
„Едно от най-големите предизвикателства е бюджетът“, подчерта Хоган.
 
Много евродепутати обаче се опасяват, че тези законопроекти няма да осигурят опростена, по-справедлива, наистина обща и добре финансирана политика на ЕС спрямо фермерите след 2020 г.
 
„Страхът ми е, че ще имаме повече бюрокрация“, каза Алберт Дес (Германия) и поиска ново обсъждане. Според него, тези предложения може да отблъснат младите земеделски производители.
 
Според френския му колега Ерик Андриу, „това не е балансирано, не е амбициозно, не е реалистично предложение“. Той критикува същественото орязване на програмите за развитие на селските райони, липсата на инструменти за управление на кризи и това, което той нарече „ренационализация на ОСП“.
 
 
Следващата ОСП трябва да „даде на земеделските производители гъвкавост и инструменти, за да посрещнат предизвикателствата, пред които са изправени“, каза Джеймс Никълсън (Великобритания) . По думите му, предложенията на ЕК „биха могли да създадат бюрократично чудовище“. Той критикува и периодичните съкращения на бюджета на ОСП.
 
Според Улрике Мюлер (Германия), не е ясно как националните стратегически планове и докладите за ефективността на държавите членки ще опростят нещата за фермерите. Тя напомни важността на бюджета на ОСП и попита ЕК как „ще предотврати разделянето на стопанствата“ на по-малки части, ако се понижи таванът на директните плащания. 
 
Нейни колеги обаче се изказаха в подкрепа на намаляването на тавана.
 
„Единственият начин, по който можем да се справим адекватно с неравенството в подкрепата на земеделските стопани, е да
ограничим горните граници на плащанията, които могат да бъдат получени“, каза Мат Карти (Ирландия).
 
Той припомни, че средно 80% от директните плащания в ЕС отиват при едва 20% от земеделските стопани. По думите му, трябва да се даде приоритет на по-справедливото разпределение на плащанията. 
 
Предложенията на ЕК ще доведат до „повече администрация“ и ще направят така, че „фермерите да изчезнат един след друг“, каза Филип Лойзау (Франция). Той изрази недоверие, че проектозаконите ще опростят ОСП и допълни, че земеделските производители няма да бъдат доволни от предложенията на Комисията.