Министерството на земеделието и храните (МЗХ) периодично публикува на интернет страницата си актуализиран списък на браншови организации от аграрния сектор, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 31.07.2013 г., тоест организации, легитимирали се като аграрни браншови организации пред МЗХ. Към момента тези организации са вече 59. В отделен списък МЗХ обявява легитимираните развъдни асоциации в България.

 

Фермер.БГ припомня, че земеделското министерство от миналата година работи по публичното обявяване на браншови организации в аграрния сектор, които са реални действащи и със законово изискуемата членска маса. Както и преди почти година, така и днес сред браншовите организации, легитимирани пред МЗХ, няма пчеларски. Предстои 7 пчеларски организации да се обединят в Национална представителна пчеларска организация. Дали НППО ще се появи в списъка на МЗХ, ще стане ясно след регистрацията й, която се очаква в късна пролет.

 

Ето кои са организациите, които до момента са се обявили пред МЗХ:


1. Национална асоциация на животновъдите и земеделците- Струма 2012
2. Национална асоциация на земеделците и животновъдите – Пирин 2009
3. Сдружение с нестопанска цел на животновъдите от Югозападна България-Сандански2005
4. Сдружение на земеделските производители и стопани- Област Кюстендил
5. Национално браншово сдружение на млеко и месопризводителите
6. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
7. Асоциация на земеделските производители в България
8. Съюз на оризопроизводителите в България
9. Национална асоциация на млекопреработвателите
10. Национална асоциация на картофопроизводителите
11. Гаранционен фонд „Зърно”
12. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г.
13. Национално сдружение на цветарите
14. Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
15. Българска асоциация на фермерите
16. Асоциация на производителите и преработвателите на памук от хасковски регион
17. Национален съюз на земеделските кооперации в България
18. Асоциация на млекопреработвателите в България
19. Българска асоциация биопродукти
20. Съюз на птицевъдите в България
21. Национална асоциация на зърнопроизводителите
22. Регионална животновъдна асоциация – Сливен
23. Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България
24. Асоциация на месопреработвателите в България
25. Национален съюз на говедовъдите в България
26. Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи
27. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
28. Професионална организация на производителите на водоплаващи в България
29. Асоциация „Български пипер”
30. Животновъдно сдружение „Стария Балкан” - Карлово
31. Асоциация на млекопроизводителите „Тракия милк“ – Пловдив
32. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция
33. Регионална животновъдна асоциация – Северозапад
34. Асоциация на животновъдите в Странджа
35. Национална овцевъдна асоциация
36. Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо
37. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
38. Българска асоциация на билкарите и гъбарите
39. Сдружение „Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
40. Съюз на лесовъдите в България
41. Съюз на овощарите в България
42. Добруджански овощарски съюз
43. Регионален съюз на производителите на плодове и зеленчуци
44. Съюз на овощарите в Хасковска област
45. Съюз на гъбопрозиводителите в България
46. Съюз на българските мелничари
47. Национална асоциация на младите фермери в България
48. Съвет на българските аграрни организации
49. Съюз на ветеринарните лекари в България
50. Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България
51. Съюз на производителите на комбинирани фуражи
52. Асоциация на свиневъдите в България
53. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
54. Сдружение на производителите на овощен посадъчен материал
55. Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
56. БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България
57. Независим съюз на лесовъдите в България
58. Асоциация български гори
59. Сдружение Агро Био Свят

 

Списък на одобрените развъдни организации може да намерите на:

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/ZooIssues/Razvydno.aspx

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!