Европейският съюз, заедно с Бразилия, Перу и Колумбия ще предложи намален таван за субсидиите в "кехлибарената кутия"*. Това ще стане по време на Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Буенос Айрес, която се проведе от 10 до 13 декември. 
 
 
„Предложението обаче не означава реално намаление на плащанията, които са вече доста под лимита“, каза пред депутати от Европейския парламент Джон Кларк, директор на дирекция „Международни отношения“, ГД "Земеделие и развитие на селските райони". 
 
По време на обмяната на мнения с членовете на ЕК, висшият служител е заяви, че ЕС е възприеман във форума като "най-големият поддръжник на мултилатерализма", а "последователните реформи на ОСП означават, че ЕС вече не е в отбранителната позиция по отношение на селското стопанство"
 
Влиянието на СТО върху бъдещите решения за реформи на ОСП трябва да бъде оценено, по отношение на "правните ограничения и политическите ефекти". Повечето членове на търговския блок имат "доста голяма сума за харчене" за т.нар. нарушаваща търговията вътрешна подкрепа от "кехлибарената кутия". ЕС не използва цялата си сума и е част от група, заедно с Бразилия, която предлага намаляване на тези нива на субсидиите, но предлага таван, който всъщност не би намалил сегашните равнища.
 
* Кехлибарената кутия е наричана още „Съвкупна мярка за подкрепа“ (СМП), обхваща подкрепа чрез цените и помощите пряко свързани с обема на продукцията, които не са освободени от задължението за намаление. Тази подкрепа трябваше да бъде намалена с 20 % в рамките на 6 години спрямо референтния период 1986 - 1988 г. От друга страна, всички държави членки на СТО могат да прилагат „клауза de minimis“, която дава възможност да се изключват от текущата СМП помощи, чийто размер е под 5 % от стойността на съответния продукт (специфични помощи) или от стойността на цялата селскостопанска продукция (неспецифични помощи). Този таван е определен на 10 % за развиващите се страни.