ЕС утвърди позицията си на световен лидер в търговията с хранителни продукти с годишен търговски стокообмен в продоволствения сектор на стойност 255 млрд. евро.
 
 
Съюзът е най-големият износител, но също и вносител на хранителни продукти, показва публикуваният на 7 юни Годишен доклад за търговията със селскостопански и хранителни продукти през 2017 г.
 
Износът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС достигна 138 млрд. евро при годишен ръст от 5.1%. Вносът е на стойност 117 млрд. евро и така се отчита нетен търговски излишък от 21 млрд. евро в европейската търговия със селскостопански и хранителни продукти.
 
Общо продукцията, произведена от селскостопанския сектор на ЕС, се оценява на 427 млрд. евро през 2017 г., отбелязва съобщение на Европейската комисия (ЕК).
 
Източник: ЕК
 
Хранителната верига представлява 7.5% от заетостта и 3.7% от общата добавена стойност в ЕС. Делът на износа във веригата на добавената стойност на продукцията непрекъснато се увеличава и по този начин представлява двигател за откриването на нови работни места и за растежа на европейската хранително-вкусова промишленост.
 
"Успехът на търговията със селскостопански продукти е ясно свързан с реформите на ОСП, които позволяват на производителите от ЕС да бъдат конкурентоспособни на международните пазари, но благодарение на световната репутация на продуктите на ЕС безопасно, устойчиво произведено, хранително и висококачествено“, коментира еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
                       Водещи износители на храни в света - млрд. евро
 
Основните вносители на храни от ЕС са Съединените щати, Китай, Швейцария, Русия и Япония. ЕК отчита напредък по многобройните двустранни търговски преговори, като по този начин са отворени нови пазари за селскостопански хранителни продукти в ЕС. 
 
През септември 2017 г. беше приложено условно всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) с Канада. ЕС и Япония постигнаха споразумение за икономическо партньорство, което е в процес на ратификация и се очаква да донесе много ползи за европейския селскостопански хранителен сектор. 
 
ЕК помага на износителите от ЕС да намерят външни пазари. Производители и преработватели участваха в делегации на високо равнище, водени от еврокомисаря Фил Хоган, в Канада, Саудитска Арабия, Иран и Китай през 2017 и 2018 г. Основните стоки от аграрния сектор, които ЕС изнася, са вино и спиртни напитки, храни за кърмачета, хранителни продукти, шоколад и свинско месо.
 
При вноса ЕС успя през последните години да разнообрази доставките си. Делът на двата основни търговски партньори  - Бразилия и САЩ, намаля в полза на други страни.