Последните данни за търговията със селскостопански храни в ЕС показват, че общата стойност е достигнала 31,4 милиарда евро през април 2022 г. Това е 14% увеличение спрямо април 2021 г., става ясно от доклад на Европейската комисия (ЕК).

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

В същото време износът на селскостопански продукти от ЕС е намалял с 5,4%, главно поради по-ниския износ за Русия (-26%) и Китай (-11%).

Вносът на селскостопански продукти от ЕС достигна стойност от 13,5 милиарда евро (с 1,2% по-малко в сравнение с март), което дава търговски баланс за хранително-вкусовата промишленост от 4,4 милиарда евро за април 2022 г. Това е спад от 16% спрямо месеца.

Докладът на ЕК показва, че като цяло търговските потоци от януари до април 2022 г. са значително по-високи от съответния период на миналата година, като износът се увеличава с 10%, а вносът е нагоре с 28% заради високите световни цени.

Наред с това документът се фокусира и върху въздействието на руската инвазия в Украйна върху агробизнеса през април 2022 г. В резултат на това вносът на царевица от Украйна е намалял драстично през месеците март и април (-35% за една година), както и този от Сърбия (-77 %). 

Вносът на царевица от САЩ, Канада, Молдова и Бразилия частично компенсира това прекъсване на веригата на доставки. Забележително увеличение на месечна база се наблюдава при износа за Украйна и Субсахарска Африка. За Украйна има 93% увеличение от март, с особено силен ръст при износа на свинско месо, птиче месо, брашно и люспи. Ръстът на износа за Африка на юг от Сахара засяга маслодайни семена, зърнени култури (+27%) и препарати (+14%). 

Разглеждайки конкретни продуктови категории, стойността на износа на зърно нараства най-много през първите четири месеца на годината и то с 26% или 1 милион евро. Значителен ръст бележат и зърнените заготовки (+15%), както и млечните продукти (+13%). Износът на свинско месо обаче е намалял с 24%. Това се дължи на продължаващото намаляване на търсенето на износ на свинско месо за Китай.