Едва 6% от земеделските производители в Европа са на възраст под 35 години.

Това заявиха от Европейския съвет на младите фермери (CEJA) на среща с еврокомисаря по земеделие Дачиан Чолош, председателя на Комитета по земеделие към Европейския парламент Паоло ди Кастро и председателя на Съвета по селско стопанство Симон Ковни, предаде Agri.EU.

Данните бяха обобщени от Председателят на Европейския съвет на младите фермери Йорис Бейк като резултат от провелата се кампания на Future Food Farmers.

Акцентите бяха поставени реформата на ОСП, а с нея и  бъдещето на европейското селско стопанство, като от CEJA посочиха, че сега това е в ръцете на институциипо време на тристранната среща, която ще проведе през месец юни.

Кампанията стартира преди седем месеца на Световния ден на храните, с цел повишаване на осведомеността за предстоящата възрастова криза в селското стопанство в ЕС. Главната цел на кампанията е да стимулира предприемането на конкретни мерки за повишаване на обновяването на сектора и достигането на политическо споразумение по ОСП за периода 2014-2020 г.

Европейския съвет на младите фермери събра подкрепа от целия политически спектър, както и редица заинтересовани страни в ЕС, пряко или косвено свързани с хранително-вкусовата промишленост. В тях се включват представители на промишлеността като Food Drink Europe и представители на Eurocommerce, наред с много други, което показва колко широко разпространение и загриженост за тази демографска тенденция има в сектора.

Европейската комисия и Европейския парламент са взели под внимание кампанията на Европейският съвет на младите фермери. Европейския съвет трябва да направи същото, за да се избегне непосредствената възрастова криза в европейското селско стопанство, пососчиха младите фермери.

Представителите на триалога, който предстои, Дачиан Чолош, Паоло ди Кастро и Симон Ковни признаха необходимостта от подкрепа в ОСП, за справяне с липсата на обмен на поколения в селското стопанство на ЕС.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош, посочи от какво значение е подкрепата на каузата: Кампанията на Европейския съвет на младите фермери, който съпътства Общата селскостопанска политика и Реформата в продължение на няколко месеца, има пълната ми подкрепа. Дошло е време за европейските институции да вземат важни решения за бъдещето на Общата селскостопанска политика и заетостта в нашите селски райони. През юни, ние ще трябва да подготвим ОСП с необходимите инструменти, за да отговори на предизвикателството на застаряващо общество сред фермерите. Това изисква реформа, която гарантира засилени мерки за предоставяне на помощта за всички млади европейци, които желаят да се инвестират в сектора на селското стопанство, в която и да е държава от ЕС. Аз се радвам, че Европейският парламент подкрепя действията в тази посока така решително.

От своя страна председателя на Комитета по земеделие към Европейския парламент Паоло ди Кастро също подчерта ангажираността на Парламента, като заяви, че: "Позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ОСП подкрепя амбициозните мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции в селскостопанския сектор. Парламентът подкрепя задължителното допълване на директните плащания за по-младото поколение в допълнение към серия от инвестиции и призовава другите институции на ЕС да направят същото. Бих искал да поздравя Европейския съвет на младите фермери за отличната  работа по повишаване на осведомеността за проблема и за кампанията, насочена към подкрепа за млади фермери, а от там и бъдещето на европейското селско стопанство. "

Председателят на Съвета по земеделие и рибарство Симон Ковни, също подчерта своята подкрепа към каузата, като заяви: "Като имаме предвид формата на реформираната ОСП, ще се нуждаем от политика, която продължава да подкрепя фермерите и да насърчава обмена на поколенията. ОСП постига добри резултати в това отношение и по отношение на младите земеделски стопани, предложенията за реформи съдържат редица стимули, насочени конкретно към по-младото поколение. Въпреки, че крайната форма на тези разпоредби все още трябва да бъде договорена, аз вярвам искрено, че взети заедно, те са в състояние да поддържат и насърчават земеделието като жизнеспособна и привлекателна бизнес перспективата за по-младото поколение. "

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!