Европейският парламент прие правила за повторна употреба за напояване на земеделски земи с пречистени отпадни градски води, предложени от Европейската комисия през май 2018 г., съобщиха от ЕК.

Позволява се употребата на отпадни води за напояване

Това е последната стъпка преди влизането в сила на новите регулации. Те определят хармонизирани критерии за минималните изисквания към качеството на пречистените градски отпадни води, така че те да могат безопасно да се използват за напояване в земеделието.

Чрез рециклирането на отпадните води се спестяват икономически разходи и щети върху околната среда, които възникват при осигуряването на първични водни ресурси. 

"Благодарение на регулациите за повторна употреба на водите, не само че фермерите ще могат да разчитат на по-предвидими водни ресурси, но и технологичните доставчици ще имат нови възможности за инвестиции. Това е прекрасен пример как кръговата икономика работи на практика и работи за всеки", каза комисарят по околната среда, океаните и рибовъдството Виргиниус Синкевичус.

Новите правила ще регулират и стимулират възпримането на тази благотворна практика. Те ще гарантират, че тя се осъществява по безопасен и екологичин начин.

Във време на криза осигуряването на устойчивост на хранителната верига е особено важно, смятат от институцията. Повторната употреба на водите може да гарантира на фермерите достъп до по-предвидим източник на чиста вода и да им помогне да се адаптират към климатичните промени.

След приемането на правилата от Европейския парламент те ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила 20 дни по-късно.