Възможностите и ограниченията за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство бяха тема на разговор на работна среща в Пловдив. Тя се случи в рамките на проекта SuWaNu Europe по програма Хоризонт 2020.

Снежина Динева: Успяхме да запазим цената на водата за напояване непроменена

Целта на инициативата е да се намери успешен модел за пречистване на отпадни води, които да се използват в поливното земеделие. Експерти отдавна алармират, че в бъдеще ще има недостиг на вода в цял свят заради климатичните промени.

В търсене на решение на проблема се обединяват представители на осем европейски страни. Сред тях са Германия, Гърция, Испания, Италия, Португалия, Франция и Белгия. От наша страна участва Аграрният университет в Пловдив, а екипът е ръководен от доц. д-р Стефан Шилев.

Идеята на проекта е учени, земеделски стопани и институции да насърчат използването на алтернативни системи за напояване в селското стопанство с пречистени отпадни води. Модерен начин за заменяне на конвенционалното пречистване са мембранните технологии, за които стана дума по време на работната среща в Пловдив.

Целта на SuWaNu Europe е да се разработи общ и регионален план за действие, така че регенерираните отпадни води да могат да се използват в земеделието.

Стартът на проекта бе даден в началото на годината и продължава 30 месеца. Очакванията са той да приключи на 30 юни 2021 г., а общият бюджет възлиза на почти 2 млн. евро.

„Търсенето на вода продължава да нараства, докато случаите на засушаване в Европа се увеличават. Земеделието е особено чувствително. Използването на регенерирана вода предлага голям потенциал за намаляване на недостига. Съществуват обаче пречки за широкото му прилагане, като например подходяща инфраструктура и надеждни мерки за контрол,“ казват от Пловдивския аграрен университет.