Специалисти от Инспекцията по труда в Габрово разясниха на среща с фермери какви са правилата за наемане на сезонни работници.
 
 
Областният офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и ИА „Главна инспекция по труда“ проведоха на 17 май информационна среща на тема „Задължения на земеделските стопани за спазване на трудовото законодателство“. В семинара участваха повече от 24 земеделски стопани и експерти от Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие".
 
Регистрираните земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят могат да използват еднодневни трудови договори, отбеляза Катя Колева, директор на дирекция “Инспекция по труда“ – Габрово. Ирина Тодорова, младши инспектор в дирекцията, запозна фермерите с възможността сами да си изготвят оценка на риска в земеделското стопанство.
 
Земеделските стопани получиха информация за възможностите за подпомагане по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства (ТПРМЗС)“ и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. 
 
Специалистите от НССЗ разясниха и стъпките за предоставяне на безплатни консултантски услуги от страна на Службата във вид на консултантски пакети за малки земеделски стопанства.