Утре, 29 май в благоевградското село Покровник ще се проведе съвместна информационна среща с демонстрация – семинар, съобщиха от организаторите – Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Семинарът ще се проведе съвместно с  Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).
 
 
По време на информационната среща Венцислав Георгиев от ИАСРЖ, Благоевград ще запознае фермерите със стрижбата при овцете и окачествяване на вълната, както и с основните дейности и процеси в овцевъдните стопанства, обявиха от службата за съвети. 
 
Той ще направи демонстрация на стрижба в овцеферма. От своя страна експерти от териториалния офис на НССЗ в Благоевград ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.