Експерти от НАП - Велико Търново ще разясняват новия механизъм за начисляване на ДДС при търговията със зърно, съобщиха за Фермер.БГ от областната служба на агенцията.

 

Работният форум ще се проведе на 15-и Януари от 15,00 часа в Гербовата зала на Областната администрация - В.Търново. „Искаме да запознаем хората с новостите. Това са най-вече изменението на ДДС за зърнопроизводителите и новият специален режим на касовото плащане”, обясни Стефан Михайлов - директор на Териториалната дирекция на НАП.

 

Друга от обсъжданите теми ще бъде за въвеждането на нови дневници по ДДС, които влизат в сила от 1 февруари и старите бланки няма да важат. Това налага промяна в софтуерните продукти, която трябва фирмите своевременно да направят.

 

Фирмите, подали данъчни декларации онлайн, получават 1% отстъпка, но не повече от 1000 лв. Облекчения върху размера на дължимия данък съгласно закона могат да получат лица с намалена с 50 или над 50% работоспособност, хората, които правят лични вноски за доброволно осигуряване или застраховане, купуващите си стаж за пенсиониране, направилите дарения и млади семейства, закупили жилище с ипотечен кредит. Декларациите се подават на място в офисите на НАП, с обратна разписка по пощата или лицензирани оператори, по електронен път и с баркод. Декларациите с баркод се попълват онлайн, след което се разпечатват, подписват и внасят в данъчното лично или изпращат по пощата. Улеснението при тях е, че се избягват аритметическите грешки, тъй като системата смята, не е необходим електронен подпис, а чрез баркода бързо се проверяват след това от служителите на НАП.

 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!