В края на ноември беше публикувана индикативната годишна програма  за 2018 г., която този път смятаме да спазим. За съжаление през 2017 г. беше много труден преходът между ИСУН и ИСАК. Това каза Венислава Бояджиева, главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“ по време на среща със земеделски производители в Плевен, част от разяснителната кампания на агроведомството.
 
 
„По индикативната програма предвиждаме 13 инвестиционни и 2 компенсаторни мерки да стартират тази година. Всеки момент ще бъдат публикувани и насоки за кандидатстване за младите фермери и местните инициативни групи за териториално сътрудничество“, обясни експертът.
 
Новото през тази година е, че познатите наредби за условията и реда за прилагане на съответните мерки и подмерки, ще бъдат заменени с насоки за кандидатстване и насоки за изпълнение.
 
„Изцяло нов е и начинът на подаване на проектните предложения. Той ще се осъществява само и единствено по електронен път през системата ИСУН и единствено с електронен подпис“, добави тя.
 
Бояджиева припомни, че минималният срок за приемите на проектите вече е 60 дни. 
 
„На въпроси от фермерите ще се отговаря до три седмици преди крайния срок за подаване на проекти. Оценката и статусът на проектите ще може да се следи през профила, през който се кандидатства“, каза експертът.
 
Ето и кои мерки се очаква да стартират през 2018 г.
 
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Очакваният период на прием е февруари-май 2018 г.
 
 
Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Очакваният период на прием е април-юли 2018 г.
 
 
Подмярка 9 „Създаване на групи и организации на производители“. Очакваният период на прием е април-юли 2018 г.
 
 
Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Очакваният период на прием е юли-октомври 2018 г.
 
 
Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Очакваният период на прием е май-юли 2018 г.
 
 
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Очакваният период на прием е април-юни 2018 г.
 
 
По думите на Бояджиева през тази година е предвиден и прием по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, но експертът не можа да се ангажира със срок за отваряне на мярката, както и със срок за плащане на средставата по предходния прием.