Европейската комисия официално поиска от Белгия, Кипър, Гърция, Франция, Словения и Финландия да спазват изискването относно груповото отглеждане на свинете майки, за да се подобри хуманното отношение към свинете.

Според  Директива 2008/120/EО на Съвета свинете майки трябва да съжителстват в група, а не в индивидуални боксове през част от бременността. Тази разпоредба влезе в сила на 1 януари 2013 г. след преходен период от 12 години.
[news]
След официалното искане за спазване, изпратено на девет държави членки през февруари 2013 г., Комисията излезе с мотивирани становища относно четири от тях, които, изглежда, все още не са приложили напълно установеното в Директивата изискване за групово отглеждане на свинете майки — Белгия, Кипър, Гърция и Франция.

Ако в срок от два месеца тези държави не изпълнят задължението си за спазване на законодателството на ЕС, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях.

ЕК изпрати официални уведомителни писма на две други държави членки — Словения и Финландия, за това, че не се приложили цялостно правилото за боксовете на свинете майки. В случай че в срок от два месеца не изпълнят задължението си за спазване, следващата стъпка по отношение на тези държави ще бъде да се изпрати мотивирано становище.

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!