Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява на България сумите по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). 

Десислава Танева: Няма спрян и един цент по земеделските програми

За настоящата календарна година до момента размерът на възстановените субсидии е близо 1 млрд. евро (997 935 367 евро). 

ДФЗ: „Средствата, декларирани от Фонда, се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им.“

769 963 833 евро са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, които се финансират от ЕФГЗ. Последният транш е от 3 септември в размер на 430 569 евро.

Общият размер на възстановените субсидии по ПРСР е 227 971 534 евро, като последният транш е преведен на 18 август и е в размер на 82 292 382 евро. Средствата за ПРСР идват по линия на ЕЗФРСР.