Въпреки трудната година и предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 поднесе на земеделския сектор в европейски план, перспективите за агро-хранителния сектор остават положителни. Това се казва в последния доклад за краткосрочните перспективи и прогнози за селскостопанските пазари на ЕС, изготвен от Европейската комисия (ЕК).

Млад фермер с печеливш пазар в Швейцария

2020 година остава относително положителна за земеделския бранш в ЕС като: цените на млечните продукти и месото се възстановяват; положителният търговски баланс на месо се увеличава; производството на маслодайни и протеинови култури се очаква да се увеличи; износът на зехтин в ЕС ще достигне ново рекордно ниво. Изключение правят зърнените култури (по-специално пшеницата), заради неблагоприятните метеорологични условия през годината.

Полски култури

През 2020/21 г., поради сухите условия през лятото, влияещи отрицателно върху развитието на растенията, се очаква общото производство на зърнени култури в ЕС да достигне 274,3 милиона тона, със 7% по-ниско от 2019/20. Производството на мека пшеница се оценява на 115,5 милиона тона за 2020/21 г., като площта, засята с културата, достига 13-годишно дъно. Що се отнася до царевицата, производството се очаква да спадне до 63,1 милиона тона, с 10% по-малко от миналата година. Този спад идва главно от по-ниските добиви в ЕС.

При маслодайните семена и протеиновите култури, общото производство на маслодайни семена в ЕС се очаква да достигне 28,4 милиона тона. Това е леко увеличение с 1%, в сравнение с 2019/20. Увеличението се подкрепя от производството на рапица, което се очаква да достигне 15,8 милиона тона - с 3% повече, в сравнение с миналата година, но все още е ниско в исторически план (15% под средното за 5 години).

Производството на протеинови култури трябва да се увеличи значително - до 4,5 милиона тона за 2020/21 г., което е 10% увеличение, в сравнение с 2019/20. Потреблението на протеинови култури също се очаква да нарасне с 5%, благодарение на по-мащабното използване на фуражи и нарастването на търсенето на храни.

Специализирани култури

При сектора на плодовете и зеленчуците, производството на ябълки в ЕС се очаква да достигне 11,5 милиона тона за 2020/21 г., 2% под средното за 5 години. Пазарът на ябълки изглежда добре балансиран, като запасите от 2019/20 са почти изчистени. Потреблението на пресни ябълки в ЕС отбелязва спад до 14,7 кг на глава от населението. Това е 8% спад, в сравнение с 2019/20, когато потреблението достигна рекордно високи нива.

Мляко и млечни продукти

Общото добитото мляко в ЕС трябва да нарасне с 1,4% през 2020 г., благодарение на увеличаването на млечните добиви, благоприятните пасищни условия до юли и достъпните фуражи. Очаква се обаче редуциране на бройките животни в стадата. Това ще се дължи главно на увеличеното клане през втората половина на годината. През 2021 г. производството на мляко в ЕС може да нарасне с 0,8%, ръководено от ръста на добива от едната страна и по-нататъшното намаляване на животните в стопанствата, от друга. След избухването на пандемията COVID-19, се очаква директните продажби да продължат да нарастват с по-голямо търсене на местни храни и къси вериги на доставки.

Месо

Производството на говеждо месо в ЕС за първи път е намаляло с 2,4% през първата половина на 2020 г. поради ограничителните мерки заради COVID-19 и по-ниското търсене от страна на хранителния сектор. Търсенето се възстановява с възобновяване дейността на ресторантите и отварянето на границите (туризъм), което води до общ прогнозен спад в производството на говеждо месо от 1,4%. През 2021 г. се очаква допълнителен спад от 1,5% поради редуциране големината на стадата в някои страни от ЕС. Потреблението на говеждо месо също се очаква да намалее с 2,1%, до 10,4 кг на глава от населението през 2020 г.

Животновъди не стигат и до втория de minimis, защо?

Що се отнася до свинското месо, докато производството е намаляло през първата половина на годината, благоприятните цени, възвръщаемостта на потребителското търсене, допринася за увеличаване на производството през последните няколко месеца. Независимо от това, неотдавнашната криза заради Африканската чума по свинете (АЧС) в Германия, а и в почти цяла Европа, доведе до забрани за износ и повлия негативно на пазара на свинско месо. Производството на свинско месо ще намалее през 2020 г. и 2021 г., съответно с 0,5% и 1%. Очаква се потреблението да спадне с 1,1% до 32,8 кг на глава от населението през 2020 г.

Очаква се производството на домашни птици в ЕС да се увеличи през 2020 г. с 1%, подкрепено от промяна в търсенето на други видове месо. Повторното отваряне на хранителните магазини след пандемията от коронавируса и голямото търсене на ниво търговия на дребно, допълнително допринесоха за това увеличение. По подобен начин се прогнозира умерен растеж от 1% за 2021 г. Прогнозите са потреблението също да се увеличи през 2020 г. с 1,5%, достигайки 23,7 кг на глава от населението.  

При овчето и козето месо, производството в ЕС е намаляло значително през първата половина на 2020 г. поради по-ниското търсене. Като цяло производството през 2020 г. и 2021 г. ще спадне съответно с 3% и 2%. Очаква се потреблението да спадне през 2020 г. с 4%, до 1,3 кг на глава от населението.