Европейската комисия организира обществена онлайн консултация за ролята на семейното земеделие и основните предизвикателства и приоритети за бъдещето.

Консултацията, обявена от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК, цели да се съберат мнения и коментари във връзка с европейската конференция „Семейно земеделие – диалог за по-устойчиво земеделие в Европа и по света“, насрочена за 29 ноември 2013 г.

[news] На конференцията ще се обсъди ролята на семейното земеделие, някои от основните предизвикателства и приоритетите за бъдещето. Тя се провежда в контекста на обявяването от ООН на 2014 г. за Международна година на семейното земеделие.

Консултацията е отворена до 11 октомври 2013 г. и в нея могат да участват всички граждани, организации и публични органи в Европейския съюз и извън него, които се интересуват от семейното земеделие.

Онлайн въпросникът за участие в консултацията и подробна информация се съдържат на следния линк:  

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/family-farming/2013_bg.htm

2014 г.бе обявена за Международна година на семейното земеделие на 66-тото заседание на Общото събрание на ООН. Под ръководството на Организацията за прехрана и земеделие на ООН през годината ще се положат усилия за популяризиране на ролята на семейното земеделие за облекчаване на глада и бедността и подобряване на продоволствената сигурност и благоденствието, както и за опазване на околната среда и биоразнообразието.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!