Европейската комисия (ЕК) публикува в Официалния вестник на ЕС покани за представяне на предложения за промоционалните програми за промоция на земеделски продукти. 
 
 
Публикацията включва:
- покана за представяне на предложения за 2018 г. за обикновени програми;
- покана за представяне на предложения за 2018 г. за многонационални програми.
 
Предвиденият от ЕК бюджет за 2018 г. е с 27 млн. евро повече, отколкото през 2017 г. и възлиза общо на 169 млн. евро за обикновените и мултинационалните програми. Заявленията за промоционални програми следва да бъдат изпращани директно в ЕК в Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) чрез електронния портал на ЕК.
 
Крайният срок за подаване на новите програми за кампанията за 2018 г. е до 12 април 2018 г. ЕК ще оцени получените предложения и ще вземе решение кои проекти ще бъдат одобрени за финансиране. Решението на ЕК се очаква да бъде взето през есента. Допълнителна информация относно допустимите кандидати, критериите за допустимост и подбор на проектните предложения,  финансирането, процедурите и сроковете може да намерите тук.
 
Във връзка с кампанията за подаване на предложения за промоционални програми през 2018 г., ЕК ще организира информационен ден на 31 януари 2018 г. в Брюксел, Белгия. Целта на събитието е потенциалните кандидати за промоционални програми да се информират относно условията за кандидатстване и да се запознаят с примери от изминали успешни кампании. 
 
Полезни документи: