Срокът за допустимост на разходите по Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 няма да бъде удължен. Това е становището на Европейската комисия, представено на Съвета на земеделските министри в средата на юни в Люксембург. 
[news]

От правителствената информационна служба съобщават, че по време на заседанието България подкрепи делегацията на Румъния, която подчерта, че крайният срок за допустимост на разходите по Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 следва да бъде удължен с шест месеца, за да може държавите-членки да използват изцяло и ефективно средствата, особено тези държави, които са засегнати от трудните икономически условия. По това искане, направено от няколко държави-членки многократно, Комисията счита, че няма правомощията да удължи допустимостта на разходите по ПРСР 2007-2013. 
 
Комисията обаче представи делегиран акт, позволяващ гъвкавост между осите. Някои делегации сметнаха този делегиран акт за недостатъчен, като посочиха, че той няма да разреши проблема за използването на средствата, уточняват от Министерски съвет.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!