Нашето предложение за Многогодишната финансова рамка е в размер на 1,279 трилиона евро за периода 2021-2027 г. Като тук е включен и Фонда за регионално развитие. Това съобщи преди минути Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия (ЕК).
 
 
„Бюджетът се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Ако не бяхме променили политиките, ако бяхме запазили Фонда за регионално развитие, ако не бяхме отчели факта, че 15 млрд. евро ще липсват след напускането на Великобритания, щяхме да стигнем до 2% от БНД и това предложение щеше да бъде отхвърлено от много държави членки. Решихме да вървим напред и това да бъде с един по-гъвкав бюджет“, обясни Юнкер.
 
Нови приоритети в политиката ще бъдат охраната на границите, отбраната, миграцията и цифровизатация.
 
„Бюджетът, който предлагаме е бюджет, в който искаме разходите да доведат до по-добри резултати, акцентирайки върху европейската добавена стойност. Да имаме съвременна политика, съчетана с кохезионната. Бюджет, който е новаторски и ни дава възможност да изпълним своите приоритети. Бюджет, който съответства на амбициите на икономически съюз“, добави председателят на ЕК.
 
Еврокомисарят по бюджетната политика Гюнтер Йотингер коментира, че новата МФР цели да има икономии, но от друга страна и да предостави повече възможности за инвестиции на държавите членки.
 
„Някои програми ще си останат на същото място, други ще бъдат увеличени, а трети - съкратени. Кохезионната политика ще бъде съкратена със 7%, Общата селскостопанска политика (ОСП) с 5%, а преките плащания с около 4%. Ще бъдат финансиране добре фермерите в новите държави членки. Искаме да финансираме и нови проекти. Искаме да удвоим и броят на младите хора, които да участват в програмата Еразъм +“, добави Йотингер.
 
По думите му има голяма конкуренция от всички страни и затова трябва да се инвестира в иновациите. Много страни вече го правят, но има и такива, които това за тях не е приоритет. Той обясни, че програми като Хоризонт 2020 за иновации ще бъдат стимулирани с допълнителни 60%. Задачата им е да внедрят иновации в страните-членки и да създадат нови работни места.
 
„Общият брой на програмите ще бъде намален на 37. Ще има опростяване на програмите. 5% повишение ще има във всички политики за въвличането за справяне с климатичните промени“, каза Йотингер.
 
Експертът добави, че е изключително важно да има нови източници, които да носят приходи, за да могат вноските на страните-членки в ЕС-27 да намалеят.
 
„До 50% ще можем да покрием липсата от Брекзит чрез нови приходоизточници като корпоративен данък, нови мерки като рециклиране на пластмасови отпадъци и други. След тях се надяваме да не трябва да се увеличат националните вноски“, каза още Йотингер.