Одобрените средствата от Европейската комисия (ЕК) по програмите за борба с болестите по животните в България през 2018 г. са 1.317 млн. евро.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това в писмен отговор на депутатски въпрос, поставен от проф. Светла Бъчварова от парламентарната група на левицата.
 
В своето запитване народният представител припомни, че за тази година в ЕС се отделят 141 млн. евро за борба с болести по животните. 
 
„В последните години в България епизоотичната обстановка се влоши и ежегодно фермерите реализират огромни загуби от заболявания, които изискват унищожаване на цели животновъдни стопанства. Компенсациите по покриване на част от тези загуби основно идват от бюджета на държавата“, отбеляза проф. Бъчварова.
 
Тя попита министъра България ще предприеме ли конкретни стъпки, за да получи финансова помощ от ЕК за наблюдение и проучване на болести по животните, които причиняват огромни щети, а също така са опасни и за хората.
 
 
 
Румен Порожанов обясни, че от 2007 г. досега ежегодно в България се планират и изпълняват програми за премахване, контрол и надзор на актуални за страната заразни болести по животните и зоонози.
 
Като примери се посочват бяс, трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, инфлуенца по птиците, класическа чума по свинете, син език, салмонелоза по птиците, а вече и заразен нодуларен дерматит, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни. 
Изпълнението на всички тези програми се съфинансира от ЕК, отбеляза министърът.
 
Процентът на съфинансиране на одобрените програми е стандартно 75% от направените признати разходи. Процентът за някои програми е 50%  - например за контрол на син език по преживните животни, въз основа на направена от ЕК категоризация на заболяванията.
 
 
 
При изключителни обстоятелства процентът на съфинансиране на някои мерки, свързани с ликвидиране на животни, може да бъде увеличен от 50% на 75% или даже на 100%, въз основа на ново Грант Решение на ЕК.
 
"Съфинансирането от ЕК се извършва след представянето на финален технически и финансов доклад за реално изпълнение на всяка програма и представяне на съответните фактури и гаранции за изпълнението на отделните дейности. Обикновено средствата от съфинансирането постъпват 6 месеца след представянето на финалните технически и финансови доклади и тяхната оценка от страна на експертите на ЕК", уточнява министър Порожанов.
 
 
Отделно при всяка епизоотия Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изготвя технически и финансови доклади, които се представят пред ЕК. Разходите за спешни мерки също подлежат на съфинансиране от ЕК.
 
Спешните мерки, предприети в борбата с епизоотиите, като заразен нодуларен дерматит, инфлуенца по птиците и Нюкасълска болест по птиците, също са съфинансирани с европейски средства.