В контекста на опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП), Европейската комисия стартира обществено допитване относно промени в т.нар. „зелени мерки“, въведени с промените, в сила от 2015 г. 
 
„Зелените мерки“ се състоят от 3 различни екологосъобразни земеделски практики – приоритизиране на екологични площи, разнообразяване/диверсификация на културите и поддържане на постоянни пасища. Прилагането им е свързано с 30% от директните плащания по ОСП.
 
По време на реформата, беше договорено, че Комисията следва да преразгледа правилата за приоритетни екологични площи, след първата година от прилагането на зелените мерки, като в частност анализира административната тежест, потенциала за опростяване, създаване на равни условия и аспекти на производствения потенциал.
 
Консултацията ще бъде отворена до 8-ми март 2016.
 
Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Европейската комисия: 


ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm