Европейската комисия (ЕК) одобри изменение на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Националната програма беше изменена през септември 2017 г., с цел прецизиране на критериите за приоритет на кандидатите по мярка „Популяризиране на пазарите в трети държави. С корекциите се гарантира спазването на принципите за обективност и недискриминационност, като се предвижда достатъчно тежест на всички задължителни критерии, дефинирани в чл. 11, параграф 1 от Регламент 2016/1149. 
 
През този месец в ресорното министерство се получи уведомление от ЕК за одобрение на прилагания от страната ни модел за ранкиране на проектите по мярката. Комисията не е поискала допълнителни разяснения или коментари по направените промени в националната програма.