Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Помощта е с регистрационен номер SA. 47026 и е с период на действие 2018-2022 г. Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. и се отпуска за четири мерки по направлението, добило популярност у нас като отглеждане на "щастливи кокошки".
 
Четирите мерки са:
 
Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
 
Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
 
Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
 
Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и други).
 
 
Земеделските стопани, които използват такива субсидии, се задължават да прилагат мерките в срок от 5 години, допълниха от министерството.
 
Помощта е предназначена за регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, предприятия,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция и за активни земеделски стопани.
 
 
Изисква се също предприятията да не са в затруднение, както и  стопанисваните животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.