Бенефициентите по първи стълб, по директните плащания на площ, да имат по-голяма гъвкавост при заявяването на площите и при коригирането на допусканите от тях грешки в заявленията. Това предвижда Европейската комисия по отношение на опростяването на Общата селскостопанска политика. 
 
На заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, еврокомисар Фил Хоган представи част от вижданията на ЕК за опростяване на ОСП, съобщиха от Земеделското министерство. 
 
Комисарят се срещна и със зам.-министъра на земеделието Васил Грудев, като по време на срещата заяви: „през последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  Еврокомисар Хоган изрази пълната си подкрепа за политиките, водени от правителството в сектор „Земеделие“. Той посочи като успешна работата  между Европейската комисия и Министерството по одобрението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и всички мерки разписани в нея. „Когато администрациите в лицето на Министерството и Главна дирекция „Земеделие“ работят в синхрон и има сътрудничество, са налице положителните резултати за бенефициентите“, посочи зам.-министър Грудев. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!